Být v pohodě je cool! Program pro děti od 6 do 12 let (a jejich rodiče)

Začínáme v pondělí 10. 9. 2018!

 

Program je určen pro menší skupinu dětí mladšího školního věku (6 - 12 let), které mají problémy s pozorností, soustředěním, objevují se u nich emoční výkyvy, hyperaktivita či úzkosti, z čehož vyplývají potíže v běžném fungování, v jejich vývoji a zvládání školních povinností. 

Obsah jednotlivých lekcí je zaměřený na: 

  • zklidnění 
  • práci s dechem 
  • naučení jednoduchých technik zvládání stresu 
  • porozumění svým emocím i prožívání druhých 

Skupinová práce povede k naučení se dovednostem, které napomohou těmto dětem při zvládání jejich afektivních stavů, získání sebevědomí a zlepšení komunikačních dovedností i spolupráce ve skupině

Program povede psycholožka a lektorka Mgr. Kateřina Paclíková, která má zkušenost se skupinovou prací s dětmi z ČR i ze zahraničí a zaměřuje se na využití mindfulness a dechových technik ke snížení stresu a bolesti.

 

Celkem se uskuteční 12 setkání 1x týdně. Začínáme v pondělí 10. 9. 2018 v čase 16:00 - 17:30. Prvního setkání se účastní i rodič(e) dítěte.

Cena celého programu (12 setkání) je 1200,- Kč. Při zaplacení do 27. 8. 2018 je cena snížená na 1000,- Kč.

Součástí programu bude diskuzní skupina pro rodiče či širší rodinu (prarodiče) zapojených dětí na začátku a na konci trvání programu (na prvním a posledním setkání). V případě potřeby je možné využít konzultací před či po setkání.